Klientu pieņemšanas laiki

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

no 2020.gada 19.oktobra

klientus nepieņem!

 

Aicinām iedzīvotājus jautājumus risināt attālināti, zvanot uz sekojošiem telefona numuriem:

Aprēķini un skaitītāju rādījumi:                 64628026, 64628027,

Juridiska rakstura jautājumi:                      64628223, 64628025.

 

Vai izmantot sekojošus e-pastus:               abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

info@rezeknessiltumtikli.lv

Banku norēķinu konti

AS Swedbanka:
LV88HABA0551043338615

AS Luminor banka:
LV92NDEA0000082451224
ar 2020.gada 21.maiju tiek mainīts uz
LV51RIKO0000082451224.

AS SEB banka:
LV36UNLA0050013745006

AS Citadele:
LV97PARX0000824380004

Saziņai

Administrācija

+371 646 25133
info@rezeknessiltumtikli.lv

Abonentu daļa

+371 646 28026
abonenti@rezeknessiltumtikli.lv

Avārijas gadījumā

Zvaniet savam apsaimniekotājam

Saraksts

Aktualitātes

!!!Informācija klientiem!!!

CENU APTAUJA “Koksnes šķeldas piegāde AS “Rēzeknes siltumtīkli” katlu mājai Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē siltumenerģijas ražošanai”

Iepirkums „ AS “Rēzeknes siltumtīkli” īpašumā esoša dzelzceļa pievedceļa Nr.85 atjaunošana Viļakas ielā 5B, Rēzeknē” (Id. Nr. RS 2020/01)

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 28.septembrī

Log in with your credentials

Forgot your details?