Pretendenta prasības:

 

 • Augstākā izglītība siltumenerģētikas jomā;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā (siltumenerģētikas nozarē) tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (MS Word, Excel, AutoCAD programmām);
 • Iemaņas tehnisko rasējumu lasīšanā;
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasmes pakāpe;
 • Precizitāte un spēja skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • Prasme iegūt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju;
 • Prasme apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, izdarīt secinājumus.
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Piedalīties katlu māju uzturēšanas darbu plānošanā un to vadīšanā;
 • Piedalīties un izstrādāt katlu māju gada darbu plānus;
 • Tehnisko noteikumu izstrādāšana un izsniegšana;
 • Darbs ar Būvniecības informācijas sistēmu (BIS);
 • Apkopot, sagatavot un iesniegt nepieciešamās ikdienas un ikmēneša atskaites, pārskatus un statistikas datus;
 • Sagatavot vēstules un citus dokumentus;
 • Prasme izpildīt darba uzdevumus, kuriem nav noteikta izpildes metodika, kuri ir saistīti ar tiešo pienākumu pildīšanu;
 • Kontrolēt siltumenerģijas ražošanas un patēriņa rādītājus, analizēt siltumavotu uzdoto režīmu izpildi;
 • Uzturēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju un izpilddokumentāciju;
 • Sadarboties ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām juridiskām personām;
 • Nodrošināt Energopārvaldības sistēmas standarta ISO:50001 uzturēšanu;
 • Uzturēt, pielāgot un aktualizēt dokumentāciju, kas saistīta ar uzņēmuma katlu mājās izmantojamā kurināmā biomasas ilgtspējas atbilstības pierādīšanu (atbilstība RED II direktīvai);
 • Piedalīties darba grupās par Uzņēmuma stratēģijas izstrādi un iekšējo normatīvo aktu izstrādi, kas saistīti ar ražošanas daļu.

 

Mēs piedāvājam:

 • Darbu stabilā uzņēmumā un sociālās garantijas.
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties un paaugstināt savu kvalifikāciju.
 • Draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus.
 • Bruto darba alga no 1400 līdz 1730 EUR mēnesī.

Pieteikumus un CV lūgums sūtīt uz  info@rezeknessiltumtikli.lv līdz 17.05.2024.

Telefons uzziņām: 26611302

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) informējam, ka:

–      Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

–     Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601.

–     Papildus informācija norādīta https://rezeknessiltumtikli.lv/privatuma-politika/