Pretendenta prasības:

 

 • Augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • Darba pieredze iepirkuma speciālista amatā vismaz divi gadi;
 • Augstākā līmeņa valsts valodas prasmes pakāpe;
 • Precizitāte un spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • Darba pieredze saistībā ar juridisku dokumentu sagatavošanu un izstrādi;

 

Galvenie darba pienākumi:

 

 • Nodrošināt publisko iepirkumu un iepirkumu procedūru organizēšanu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem;
 • Izstrādāt iepirkumu un iepirkumu procedūru dokumentāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Veikt un administrēt iepirkumu publicēšanu un norises gaitu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā (PVS) un pasūtītāja pircēja profilā – Elektronisko iepirku sistēmā (EIS);
 • Sagatavot un iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā publisko iepirkumu statistikas pārskatu, kā arī visus citus pārskatus attiecībā uz iepirkumu jomu, saskaņā ar normatīvo regulējumu un kapitāldaļu turētājas lēmumiem;
 • Koordinēt publisko iepirkumu norisi, analizēt to pilnveidošanas iespējas un sniegt atbilstošus priekšlikumus daļas vadītājam;
 • Ierosināt un izstrādāt publisko iepirkumu veikšanas kārtības, noteikumu un instrukciju projektus un citu uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu izstrādi;
 • Juridisko dokumentu (tai skaitā vēstules, līgumi u.c.) sagatavošana un noformēšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Pārstāvēt uzņēmuma intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās.

Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu veikšanā.

 

Mēs piedāvājam:

 • Darbu stabilā uzņēmumā un sociālās garantijas;
 • Iespējas profesionāli pilnveidoties un paaugstināt savu kvalifikāciju;
 • Draudzīgu kolektīvu un labus darba apstākļus;
 • Bruto alga 1400 – 1600 EUR mēnesī.

Pieteikumus un CV lūgums sūtīt uz  info@rezeknessiltumtikli.lv līdz 15.10.2023.

Telefons uzziņām: 64628024, 64625133

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) informējam, ka:

–      Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

–     Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601.

–     Papildus informācija norādīta https://rezeknessiltumtikli.lv/privatuma-politika/