SIA “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka no 2021.gada decembra tiks piemērota maksa par rēķinu apkalpošanu (t.i. rēķina apkalpošanas izmaksas) EUR 0,70 apmērā (ar PVN).

Maksa ir piemērojama tiešo norēķinu ietvaros par siltumenerģijas maksas sadali patērētāju starpā. Šādas maksas piemērošanu paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kad 2014.gadā tika veikti būtiski grozījumi komunālo pakalpojumu apmaksas kārtībā.

Jāņem vērā, ka tiešo norēķinu sistēma rada pakalpojuma sniedzējam papildu slogu, t.i., pakalpojuma sniedzējs pats apkopo datus par saviem klientiem, uztur klientu datu bāzi, veic aprēķinus par pakalpojuma sniegšanu katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi, izraksta un piegādā katram īpašniekam atsevišķu rēķinu. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 pants nosaka arī pakalpojuma sniedzēja pienākumu veikt maksājumu kontroli, kas ietver sevī tādas darbības, kā izziņu sagatavošana, dažādu paziņojumu sagatavošana un nodošana, kā arī prasību celšana tiesās. Izdevumi, kas saistīti ar augstākminēto pienākumu izpildi, nav iekļaujami Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajā gala tarifā, līdz ar ko normatīvais regulējums paredz pakalpojuma sniedzēja tiesības piemērot rēķinu apkalpošanas izmaksas.