Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 17.augustā

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 17.augustā pulksten 10.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Darba kārtība: AS „Rēzeknes siltumtīkli” reorganizācijas uzsākšana. Lēmuma par reorganizāciju un reorganizācijas noteikumu projekta saskaņošana. Protokola izraksts

Lasīt tālāk

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 19.maijā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69.pantu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” valde 2020.gada 19.maijā pulksten 11.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Darba kārtība AS „Rēzeknes siltumtīkli” 2019.gada pārskata apstiprināšana. Peļņas sadale. AS „Rēzeknes siltumtīkli” revidenta iecelšana un atlīdzības noteikšana revidentam....

Lasīt tālāk

Paziņojums par AS „Rēzeknes siltumtīkli” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2020.gada 20.janvārī

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70.panta pirmo daļu, AS „Rēzeknes siltumtīkli” akciju turētāja pārstāvis 2020.gada 20.janvārī pulksten 14.00 Rēzeknes pilsētas domē, Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601, sasauc ārkārtas akcionāru sapulci. Darba kārtība: Grozījumi pilnvarojuma līgumā. Par atļaujas sniegšanu noslēgt aizdevuma līgumu. Protokola izraksts

Lasīt tālāk

Log in with your credentials

Forgot your details?